Swydd Wiltshire

Mae bron hanner holl laswelltir sialcaidd y DU i’w ganfod yn swydd Wiltshire. Erbyn heddiw mae’r cynefin hwn wedi ei gyfyngu’n bennaf i’r llethrau sgarp a’r cefnau calchaidd ar y tiroedd bryniog, lle nad oes llawer o waith gwella amaethyddol wedi digwydd oherwydd y dopograffeg. Mae’r glaswelltir sialcaidd hwn yn cynnal cyfoeth rhyfeddol o blanhigion a thrychfilod, sydd yn eu tro yn cynnal poblogaethau o adar tir fferm. Mae yma boblogaethau cenedlaethol bwysig o rai rhywogaethau o adar tir fferm. Mae rhywfaint o weirgloddiau tir isel i’w canfod hefyd wrth droed y sgarpiau.

Y Wiltshire Wildlife Trust a’r RSPB yw partneriaid pennaf Save Our Magnificent Meadows o fewn y swydd hon a’r safleoedd sy’n rhan o’r cynllun yw:

Blakehill Nature Reserve    

Normanton Down    

Winterbourne Downs    

Cholderton Estate   

Suddern Hill     

Mae gwaith cadwraeth diweddar ar y safleoedd hyn wedi cynnwys plannu hadau gwyllt y ‘planhigion sialc coll’ ar rhai o gaeau Winterbourne Down lle mae’r llystyfiant yn troi nôl i fod yn laswelltir sialcaidd, a chreu cwtsh cysgu i ymlusgiaid ar Blakehill Farm.  Hefyd arfferm Blakehill mae’n debyg bod ail-afael yn yr arfer o dorri llystyfiant wedi cyfrannu at ddychweliad ydylluan glustiog, y tro cyntaf i’r rhywogaeth gael ei gweld ers pum mlynedd.