Gwlad yr Haf

Yng nghanol bryniau’r Mendips y mae’r rhan honno o Wlad yr Haf sydd wedi ei chynnwys yng nghynllunSave Our Magnificent Meadows. Y Mendips yw’r brigiad mwyaf deheuol o garreg galch ym Mhrydain; mae’r bryniau hyn yn cynnwys ardaloedd o laswelltir calchaidd ar dir isel, gweirgloddiau tir isel a glaswelltir asidaidd yn ogystal â darnau o laswelltir calaminaraidd. Mae’r cynefinoedd hyn yn ddarnau gwasgaredig bellach oherwydd chwarela a diflaniad arferion amaethu traddodiadol . O ganlyniad mae’r planhigion a’r creaduriaid sy’n ddibynnol ar y glaswelltiroedd hyn wedi prinhau’n fawr.

Mae rhwydweithiau ecolegol o laswelltiroedd eisoes wedi cael eu hadnabod a’u mapio ar draws y Mendips. Mae hyn wedi galluogi gwaith cadwraeth i gael ei dargedu at ardaloedd sy’n strategol bwysig. Mae gwaith arolwg cynefinoedd yn digwydd dros 450ha o fewn yr ardaloedd hyn, ac fel rhan o’r cynllun hwn bydd cyngor ar reolaeth yn cael ei gynnig i berchnogion a ffermwyr er mwyn eu hannog a’u helpu i reoli’r glaswelltiroedd hyn mewn ffordd mwy cydnaws.

Y Somerset Wildlife Trust yw prif bartner Save Our Magnificent Meadows yng Ngwlad yr Haf.