Medway Valley

Mae ardal y cynllun yng Nghaint yn ymestyn o ffin Llundain tua’r gorllewin. Mae’n cynnwys y North Downs ac yn ymestyn i mewn ac ar draws y Low Weald tuag at Ashford. Tan yn ddiweddar roedd yr ardal hon yn weddol gyfoethog o ran gweirgloddiau a phorfeydd heb eu gwella, glaswelltir asidaidd ar weundiroedd a bryniau calchaidd ar y North Downs. Mae swydd Caint wedi colli’r rhan fwyaf o’i glaswelltir blodeuog ond mae’n dal i gynnal 20% o laswelltir sialc de-ddwyrain Lloegr, er bod y rhan fwyaf o hwn bellach yn dirwyo. Mae’r gweirgloddiau wedi prinhau’n fawr yn ystod y degawdau diweddar oherwydd pwysau datblygu tir ac amaethyddiaeth – a hefyd oherwydd diflaniad sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â sut i’w rheoli nhw.

Medway Valley Countryside Partnership yw prif bartner Save Our Magnificent Meadows yn y Medway Valley a’r safleoedd sy’n rhan o’r cynllun yw:

Afon Eden / Afon Bourne           

Lullingstone Country Park           

Romshed Farm                               

Mill Lane Meadows                         

Absaloms Farm                              

Yalding Fen                                    

Yalding Lees                                    

Teston Country Park                      

Whatman Park                                  

Marden Meadows                          

Mote Park                                          

Waterman Quarter Meadow         

Biddenden Meadow                        

Ymysg y gwaith cadwraeth mwyaf diweddar mae torri Yalding Fen, a chan fod y safle dan ddŵr yn gynt na’r disgwyl bydd gwaith nawr yn parhau yn y gwanwyn.