Canol a dwyrain iseldir yr Alban

Ychydig iawn o laswelltir lled-naturiol sydd ar ôl ar draws iseldir yr Alban. Mae’n bwysig felly i warchod yr hyn sydd ar ôl a sicrhau ei fod yn y cyflwr gorau posib. Ar iseldir yr Alban y ceir rhai o’n glaswelltiroedd harddaf, prinnaf a mwyaf bregus. Maen nhw’n bwysig oherwydd eu gwerth diwylliannol a’u pwysigrwydd i fywyd gwyllt ond mae’r safleoedd erbyn hyn fach ac yn ddarniog. Mae’r mwyafrif o safleoedd sy’n rhan o’r cyllun Save Our Magnificent Meadows yn gorwedd o fewn yr dirwedd fryniog, dyner yng nghanol iseldir yr Alban – ardal a elwir yn ‘Ddyffryn Canolbarth yr Alban’.  Ar un adeg, amaethu dwys oedd y bygythiad pennaf i laswelltiroedd blodeuog ar iseldir yr Alban. Ond, erbyn hyn, y perygl mwyaf i’r safleoedd hynny sydd wedi llwyddo goroesi i’r 21ainG yw diffyg rheolaeth oherwydd pori rhy ysgafn neu absenoldeb unrhyw fath o bori o gwbl.

Bydd Save Our Magnificent Meadows yn ail-sefydlutrefn reolaeth gynaliadwy dros 70ha o laswelltir ar safleoedd sydd un ai dan berchnogaeth neu sy’n cael eu rheoli gan y Scottish Wildlife Trust, sef prif bartner y cynllun o fewn yr ardal. Y nod fydd sicrhau rheolaethy safleoedd hyn at y dyfodol, ac nid yn unig dros gyfnod y cynllun, drwy bori, torri a dulliau rheolaeth eraill.

Y safleoedd o fewn ardal Canolbarth a Dwyrain yr Alban sy’n rhan o gynllun Save Our Magnificent Meadows yw:

Bawsinch and Duddingston Loch    

Bo’mains Meadow            

Fleecefaulds Meadow            

Bankhead Moss                 

Kilminning Coast           

Lielowan Meadow            

Carlingnose Point           

Cathkin Marsh               

Cullaloe Reservoir           

Peter’s Hill                

Mae gwaith cadwraeth diweddar wedi cynnwys torri a chlirio planhigfa gonwydd ar Fleecefaulds Meadow er mwyn creu ardal sefyllian ar gyfer gwartheg. Bydd hyn yn help i wella ansawdd y safle o ran bywyd gwyllt ac yn llesol i’r creaduriaid hefyd.