Swydd Fermanagh

Mae gweirgloddiau a glaswelltiroedd yng ngogledd Iwerddon yn bwysig ar gyfer bioamrywiaeth ar raddfa Ewropeaidd a chenedlaethol ac maen nhw’n unigryw oherwydd bioddaearyddiaeth, hinsawdd a diwylliant y wlad. Yn swydd Fermanagh, mae Save Our Magnificent Meadows yn canolbwyntio ar borfa brwyn a glaswellt y gweunydd, sy’n dirwyio o ran ansawdd ac arwynebedd, a hefyd ar weirgloddiau tir isel a’r rhywogaethau sy’n gysylltiedig â nhw. Mae swydd Fermanagh yn un o gadarnleoedd gweirgloddiau tir isel yng Ngogledd Iwerddon.

Ulster Wildlife yw prif bartner Save Our Magnificent Meadows yn swydd Fermanagh, ac mae grŵp cefnogol o fudd-ddeiliaid hefyd yn helpu llywio’r gwaith. Y safleoedd yn swydd Fermanagh sy’n rhan o’r cynllun yw:

Garrison

Ballintempo

Killykeeghan

Rossinan

Monea Castle

Lough Navar Meadows

Mae gwaith diweddar wedi canolbwyntio ar Lough Navar Meadows – pedwar hectar o laswelltir gyda chyfoeth o rywogaethau. Fe fydd yn safle arddangos ac ymchwil pwysig ar gyfer y prosiect. Mae ‘na drafod ar hyn o bryd i benderfynu sut y bydd y safle arbennig hwn yn cael ei reoli dros y ddegawd nesaf.