Cotswolds

Mae’r Cotswolds yn genedlaethol bwysig ar gyfer eu glaswelltiroedd calchaidd a’r bywyd gwyllt sy’n gysylltiedig â’r cynefin arbennig hwn. Mae hefyd yn Ardal o Bwys i Blanhigion sydd o Arwyddocâd Ewropeaidd oherwydd y rhywogaethau o blanhigion glaswelltirol sy’n tyfu yno.  

Hyd yma mae ymdrechion cadwraeth yn y Cotswolds wedi canolbwyntio ar reoli glaswelltiroedd blodeuog sydd eisoes yn bodoli. Mae llawer o waith wedi digwydd iwella rheolaeth a chyflwr y cynefinoedd hyn ond mae gwir angen nawr i ddechrau ar y gwaith o adfer cynefinoedd ar diroedd sydd rhwng a drws nesaf aty safleoedd hyn.

Felly mae Save Our Magnificent Meadows yn canolbwyntio ar adfer tir sy’n ail-gysylltu darnau unigol o laswelltir. Caiff ydarnau tir eu dewis drwy ddefnyddio methodoleg a ddatblygwyd yn arbennig ar gyfer y prosiect gan Natural England.  Mae amrywiaethhelaeth o fudiadau a pherchnogion tir yn rhan o’r gwaith i warchod glaswelltiroedd o fewn ardal prosiect y Cotswolds ac mae gwaith yn digwydd ar hyn o bryd i adnabod safleoedd addas ar gyfer cynhyrchu a derbyn hadau yn ystod y tymor cynaeafu yn ddiweddarach eleni.

Y Cotswolds Conservation Board yw prif bartner Save Our Magnificent Meadows yn y Cotswolds.