England flag

‘Save Our Magnificent Meadows’yw’r prosiect mwyaf yn y DU sy’n dod â phartneriaid ynghyd i greu dyfodol gwell i fywyd gwyllt gweirgloddiau a glaswelltiroedd blodeuog sy’n prysur ddiflannu dan ein trwynau.

Mae ‘Save Our Magnificent Meadows’yn:

  • Canolbwyntio ar oddeutu 6,000 hectar o weirgloddiau a glaswelltiroedd blodeuog o fewn naw tirwedd strategol ar draws y DU;
  • Rhoi cyfle i bobl ar draws y DU i fynd i weld, mwynhau a dysgu am ein gweirgloddiau a’n glaswelltiroedd godidog;
  • Codi ymwybyddiaeth o’r perygl mawr sy’n wynebu gweirgloddiau a glaswelltiroedd llawn bywyd gwyllt, a rhoi gwybodaeth a sgiliau i gymunedau fel y gallan nhw helpu gwneud gwahaniaeth a gwarchod y cynefinoedd hyfryd hyn at y dyfodol.

Plantlife sy’n arwain y prosiect, ac mae 11 mudiad arall yn rhan o’r bartneriaeth. Cronfa Dreftadaeth y Loteri sy’n bennaf gyfrifol am ariannu’r prosiect.